Điều kiện giao dịch chung

Vui lòng đọc kỹ chính sách và điều khoản này vì nó bao gồm các điều kiện pháp lý mà bạn phải đồng ý khi sử dụng trang web này.

Người điều hành Trang web

Trang web này được điều hành bởi casauhoanglong.com.

Mục đích của trang web

Mục đích của trang web này là cung cấp thông tin về sản phẩm, cửa hàng, chiến dịch và hoạt động được ủng hộ bởi chúng tôi.

Khả năng truy cập trang web

Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trang web này, tuy nhiên, do những lý do kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi không đảm bảo rằng bạn có thể truy cập trang web này bất cứ lúc nào.

Thông tin trên trang web

Thông tin trên trang web này chỉ mang tính chất thông tin chung và không nhằm mục đích cụ thể. Không có sự đại diện hay bảo đảm nào về tính chính xác và đầy đủ của thông tin trên trang web này.

Sản phẩm và dịch vụ có sẵn

Không phải tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập trên trang web này đều có sẵn để bán và không có nghĩa là chúng luôn có sẵn tại tất cả các quốc gia hoặc địa điểm cửa hàng như được đề cập trên trang web này.

Liên kết đến trang web bên ngoài

Chúng tôi cung cấp liên kết đến các trang web bên ngoài để đem lại tiện ích cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không chứng nhận và không chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web này. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do truy cập vào những trang web này. Bạn phải chấp nhận tất cả rủi ro khi truy cập vào những trang web này.

Từ chối bảo đảm và trách nhiệm

Đối với phạm vi đầy đủ nhất được cho phép bởi luật, tất cả sự bảo đảm (biểu hiện hoặc ẩn ý) đối với trang này, nội dung và việc sử dụng của bạn sẽ bị loại trừ. Ngoại trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi, luật pháp cho phép chúng tôi loại trừ tất cả trách nhiệm với bạn trong việc bạn sử dụng trang web.

Giỏ hàng
Bắt đầu nhập từ khóa để xem các sản phẩm bạn đang tìm kiếm.
Shop
0 items Cart
Tài Khoản
Liên hệ với chúng tôi